PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI BẮC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGKC-01160 Hướng dẫn học Tin học lớp 5( Sách bài tập)Lê Viết ChungSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01159 Hướng dẫn học Tin học lớp 4( Sách bài tập)Lê Viết ChungSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01158 Hướng dẫn học Tin học lớp 3( Sách bài tập)Lê Viết ChungSách giáo khoa Trong kho
SNV-00872 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 2Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00871 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 2Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00870 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 2Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00869 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 1Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00868 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 1Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00867 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 1Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00866 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 2Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00865 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 2Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00864 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 2Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00863 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 1Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00862 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 1Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00861 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 1Đỗ Xuân ThảoSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...