PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI BẮC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00908 Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa lí tiểu họcNghiêm Đình VỳSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00907 Dạy học phát triển năng lực môn Tự nhiên và xã hội tiểu họcMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00906 Dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức tiểu họcĐào Đức DoãnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00905 Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt tiểu họcĐỗ Ngọc ThốngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00904 Dạy học phát triển năng lực môn Toán tiểu họcĐỗ Đức TháiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00903 Dạy học phát triển năng lực môn Khoa học tiểu họcMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00902 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00901 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00900 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00899 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00898 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00897 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00896 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00895 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00894 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...